2022. évi Erasmus+

Erasmus+ 2022. évi munkaprogram

sport fókuszú összefoglalása[1]

 

Az Erasmus+ program általános célja a sport területén, hogy előmozdítsa a sportban és a testmozgásban való részvételt, és hangsúlyt helyezzen az alulról szerveződő sportra annak érdekében, hogy biztosítsa a kisméretű szervezetek fokozott részvételét. A tervezett sporttevékenységek továbbra is támogatják azokat a kezdeményezéseket, amelyek az alábbi célkitűzésre irányulnak:

 

 • A sport integritását fenyegető, határokon átnyúló veszélyek, például a dopping, a mérkőzések eredményének tiltott befolyásolása és az erőszak, valamint az intolerancia és a diszkrimináció minden formájának kezelése.
 • A jó kormányzás ösztönzése és támogatása a sportban, valamint a sportolók kettős karrierjének támogatása.
 • A sport területén végzett önkéntes tevékenységek valamint a társadalmi befogadást ösztönzése, beleértve a menekülteket és a migránsokat is.

 

A 2022. évi munkaprogram alapján Erasmus+ program az oktatás, a képzés, az ifjúságügy és a sport területén a következő három intézkedéstípust támogatja:

 

 • KA1 – Tanulási mobilitás;
 • KA2 – Szervezetek és intézmények közötti együttműködés;
 • KA3 – Szakpolitikák kidolgozásának és együttműködésének támogatása;

 

A 2022-es munkaprogram alapján az Erasmus+ teljes kerete 3 895 431 990 EUR, amelyből a sport területére összesen 67 827 982 EUR támogatási keret fordítható, amelynek a közvetlenül, nyílt pályázati felhívás keretében felhasználható kerete: 51 888 001 EUR.

 

 

 

Intézkedés típus

 

Indikatív forrás

 

Együttműködési partnerségek a sport területén

 

35 632 982 EUR

 

Kisléptékű együttműködésű partnerségek

 

9 500 000 EUR

 

Európai nonprofit sportesemények

 

6 000 000 EUR

 

Kapacitásépítés a sport területén

 

755 019 EUR

Együttműködési partnerségek a sport területén

 

A támogatáshoz az együttműködési partnerségeknek az alábbi prioritások közül, legalább egyre ki kell terjedniük. Az Erasmus+ valamennyi ágazatára vonatkozó prioritások:

 

 • Befogadás és sokszínűség;
 • Környezetvédelem és az éghajlatváltozás elleni küzdelem;
 • A digitális átalakulás kezelése a digitális felkészültség, reziliencia és kapacitás fejlesztése révén;
 • Közös értékek, polgári szerepvállalás és részvétel.

 

A sport területén működő együttműködési partnerségek esetében a következő konkrét prioritások alkalmazandók:

 

 • Az egészséges életmód ösztönzése mindenki számára, többek között az egészséges és aktív életmód előnyeinek tudatosítása, valamint a sportban és a testmozgásban való részvétel, valamint az egészséghez való hozzájárulásuk előmozdítása révén;
 • Az integritás és az értékek előmozdítása a sportban;
 • Az oktatás előmozdítása a sportban és a sporton keresztül;
 • Az erőszak elleni küzdelem, valamint a rasszizmus, a megkülönböztetés és a sport intolerancia elleni küzdelem.

 

2022-ben külön hangsúlyt kap az „Egészséges életmód ösztönzése mindenki számáraprioritás.

 

Pályázók köre: A sport területén tevékenykedő valamennyi köz- vagy magánszervezet, amelynek valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban van a székhelye.

A pályázatok benyújtása: közvetlenül az EACEA[2]-hoz kell benyújtani

Indikatív forráskeret:  35 632 982 EUR

Pályázatok benyújtásának határideje: 2022. első és második negyedév

 

Kisléptékű együttműködésű partnerségek

 

A támogatáshoz a kisléptékű együttműködési partnerségeknek az alábbi prioritások közül legalább egyre ki kell terjedniük. Az Erasmus+ valamennyi ágazatára vonatkozó prioritások:

 

 • Befogadás és sokszínűség;
 • Környezetvédelem és az éghajlatváltozás elleni küzdelem;
 • A digitális átalakulás kezelése a digitális felkészültség, reziliencia és kapacitás fejlesztése révén;
 • Közös értékek, polgári szerepvállalás és részvétel.

 

A sport területén működő együttműködési partnerségek esetében a következő konkrét prioritások alkalmazandók:

 

 • Az egészséges életmód ösztönzése mindenki számára, többek között az egészséges és aktív életmód előnyeinek tudatosítása, valamint a sportban és a testmozgásban való részvétel, valamint az egészséghez való hozzájárulásuk előmozdítása révén;
 • Az integritás és az értékek előmozdítása a sportban;
 • Az oktatás előmozdítása a sportban és a sporton keresztül;
 • Az erőszak elleni küzdelem, valamint a rasszizmus, a megkülönböztetés és a sport intolerancia elleni küzdelem.

 

2022-ben külön hangsúlyt kap az „Egészséges életmód ösztönzése mindenki számára”prioritás.

 

Pályázók köre: a sport területén tevékenykedő valamennyi köz- vagy magánszervezet, amelynek valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban van a székhelye.

A pályázatok benyújtása: közvetlenül az EACEA-hoz kell benyújtani

Indikatív forráskeret:  9 500 00 EUR

Pályázatok benyújtásának határideje: 2022. első és második negyedév

 

Európai nonprofit sportesemények

 

A pályázat célja, hogy támogassa a „nem profitorientált európai sportesemények” szervezését, amelyek európai dimenzióval rendelkeznek a következő területeken:

 

 • Önkéntesség a sportban;
 • A sporton keresztüli társadalmi befogadás; megkülönböztetés mentesség;
 • Az egészséges életmód előmozdítása, egészségjavító testmozgás, beleértve az európai sporthét megvalósítását is.

 

Támogatható tevékenységek:

 • A nonprofit sportesemények előkészítése;
 • A sportesemények megszervezése, nyomon követése;

 

Megvalósítás helyszíne: egy vagy több országban

Pályázók köre: a sport területén tevékenykedő valamennyi köz- vagy magánszervezet, amelynek valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban van a székhelye.

A pályázatok benyújtása: közvetlenül az EACEA-hoz kell benyújtani

Indikatív forráskeret:  6 000 00 EUR

Pályázatok benyújtásának határideje: 2022. első és második negyedév

 

 

Kapacitásépítés a sport területén

 

A pályázat támogatni fogja az uniós tagállamokban a sport területén tevékenykedő szervezetek, a programhoz társult harmadik országok és a programhoz nem társult harmadik országok közötti, többoldalú partnerségeken alapuló nemzetközi együttműködési projekteket.

 

A cél az értékek, a társadalmi befogadás, a társadalmi kohézió, valamint az oktatás sporton keresztül történő előmozdítását célzó programhoz nem társult harmadik országokban folytatott sporttevékenységek és szakpolitika fejlesztésének támogatása.

 

Az intézkedés célja különösen a következő:

 • Az alulról szerveződő sportszervezetek kapacitásának növelése;
 • Az alulról szerveződő sporttevékenységek előmozdítása;
 • A társadalmi befogadás előmozdítása a sport révén;
 • Az értékek kölcsönös előmozdításának hangsúlyozása;
 • A világ különböző régiói közötti együttműködés előmozdítása közös kezdeményezések révén.

 

Pályázók köre: az alulról szerveződő sportszervezetek és a sport területén tevékenykedő egyéb állami vagy magánszervezetek (nem kormányzati szervezetek, önkormányzatok és helyi hatóságok, iskolák, egyetemek és egyéb oktatási intézmények stb.), amelynek valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban van a székhelye.

 

A pályázatok benyújtása: közvetlenül az EACEA-hoz kell benyújtani

Indikatív forráskeret:  755 019 EUR

Pályázatok benyújtásának határideje: 2022. első és második negyedév

 

 

[1] “Erasmus+”: the Union Programme for Education, Training, Youth and Sport ( C(2021) 7862 of 8 November 2021)

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/2022-annual-work-programme-erasmus-the-union-programme-for-education-training-youth-and-sport

 

 

[2] EACEA (Education, Audiovisual and Cultural Executive Agency = Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség)

  https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/new-video-erasmus-eacea-2021-10-21_en