Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás aláírására került sor a Nemzetközi Rendőr Szövetség (IPA) Magyar Szekciója és a Magyar Sportlövők Szövetsége között. A dokumentumot Dr. Dános Valér vezérőrnagy, az IPA Magyar Szekció elnöke és Nagy György, az MSSZ elnöke látta el kézjegyével. A megállapodás értelmében a két szervezet kölcsönösen egyezteti programjait, részt vesznek az IPA és az MSSZ különféle rendezvényein, ahol közösen népszerűsítik a sportlövészetet és ezzel hozzájárulnak egymás tevékenységi körének bővítéséhez.