A kijárási korlátozásról / Kormányrendelet

MAGYAR KÖZLÖNY 56. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2020. március 27., péntek

A Kormány 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelete a kijárási korlátozásról

.....

5. § Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a  települések belterületén – lehetőség szerint a  zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

.....

 

10. § (1) Ez a rendelet 2020. március 28. napján lép hatályba. (2) Ez a rendelet 2020. április 11-én hatályát veszti.

.......