Magyar Közlöny - a veszélyhelyzet megszüntetéséről

A Magyar Közlöny 144.számot 2020. június 17., szerdán tették közzé.

-A veszélyhelyzet megszüntetéséről
-A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és
a járványügyi készültségről

41. Okmányokkal kapcsolatos átmeneti szabályok
89. § (1) A magyar hatóság által kiállított, a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, valamint a veszélyhelyzet megszüntetését követő
15 napon belül lejáró hivatalos okmányok – ideértve a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi idejét
is – a 90. és 91. §-ban meghatározott kivétellel, a veszélyhelyzet megszűnését követő 180 napig érvényesek.
(2) Az (1) bekezdés szerint lejáró okmány pótlásának nincs helye.
(3) Az (1) bekezdés szerinti új érvényességi időt a nyilvántartásba nem kell bejegyezni és az okmányon nem kell
feltüntetni.