A MET online konferenciát rendez

A Magyar Edzők Társasága a továbbképzésen a részvétel INGYENES, de előzetes regisztrációhoz kötött.

A PERFORMANCE DIRECTOR FELADATA, SZEREPE AZ OLIMPIAI SPORTÁGAKBAN ANGOL MINTA ALAPJÁN

R e g i s z t r á c i ó  c í m m e l  o n l i n e  k o n f e r e n c i á t  r e n d e z  Él ő b e n , o n l i n e k ö v e t h e t ő e n  a  Zo o m  a l k a l m a z á s o n  k e r e s z t ü l

Időpont: 2022. május 24. 10.00 óra