Az olimpiai eseményekre történő nevezés és akkreditáció minimumkövetelményei

36/2023/KH
A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 87 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az olimpiai eseményekre történő nevezés és akkreditáció
minimumkövetelményeinek módosítását az alábbiak szerint:


Az olimpiai eseményekre történő nevezés és akkreditáció minimumkövetelményei
I. Olimpiai eseményre a MOB akkor nevezi be a kvalifikációt szerző sportolót, ha az alábbi kritériumok egységesen teljesülnek:
1.
A doppingellenes előszűrés tekintetében együttesen teljesítendő előfeltételek:
a)
a név szerinti kvalifikációt szerző sportoló nevét az érintett sportági szakszövetség a kvalifikációt követő 8 napon belül a MOB és a HUNADO részére írásban megküldte;
b)
nemzeti kvótaszerzés esetén az érintett sportági szakszövetség az előzetesen kialakított válogatott keretek alapján a részvételre esélyes sportolók nevét a kvalifikációt követő 8 napon belül a MOB és a HUNADO részére írásban megküldte;
c)
az a) és b) pont szerinti sportoló aktív regisztrációval rendelkezik a HUNADO weboldalán (www.antidopping.hu) legkésőbb a hosszú listára kerülést követő 8 napon belül;
d)
az a) és b) pont szerinti sportoló a holléti információit – a HUNADO által megadott terjedelemben, formában és határidőben – a HUNADO által megküldött értesítésben foglaltak szerint rendelkezésre bocsátja;
2.
az I./1. a) és b) pont szerinti sportolót a HUNADO – az általa lefolytatott kockázatbecslés és a fenti I./1. pont szerinti információk alapján – a tesztelési programjába vonta;
3.
a) a felnőtt olimpiai játékok esetében a WADA Kódex 20.4.12 pontja szerint szervezett, a HUNADO által koordinált és a MOB által szervezett tájékoztatón való részvétel, valamint a WADA vagy HUNADO doppingellenes e-learning programjának sikeres teljesítése;
b) a többi olimpiai esemény esetében a WADA Kódex 20.4.12 pontja szerint szervezett, a HUNADO által koordinált tájékoztatón való részvétel, vagy a WADA vagy HUNADO e-learning programjának sikeres teljesítése;
4.
sportolói szerződés aláírása a felnőtt olimpiai játékok és az Európa Játékok esetében;
5.
sportolói nyilatkozat aláírása az utánpótlás-korosztály számára megrendezésre kerülő olimpiai események, valamint a World Beach Games esetében;
6.
az Országos Sportegészségügyi Intézetben a MOB Orvosi Bizottsága által meghatározott, az olimpiai esemény záróünnepségéhez képest 6 hónapon belüli
2
komplex sz
űrővizsgálaton való részvétel és megfelelés, valamint érvényes sportorvosi engedély megléte; az Országos Sportegészségügyi Intézet egységes jelentést ad az elvégzett vizsgálatokról;
7.
büntetlen előéletet igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása, kivéve az utánpótlás-korosztály számára megrendezésre kerülő olimpiai események tekintetében, valamint a sportoló nem áll fegyelmi- vagy doppingeljárás eredményeként jogerős eltiltás hatálya alatt, melyet a név szerinti nevezéskor a sportági szakszövetség elnökségi határozatával alátámaszt.
II. Amennyiben egy kvalifikációs rendszerrel rendelkező olimpiai eseményen magyar sportoló visszaadott vagy kiosztott kvóta (Reallocation of Unused Quota or Universality Quota) alapján, vagy egyéb módon hivatalos indulási lehetőséget kap, az illetőt a MOB akkor nevezi be az eseményre, ha az alábbi kritériumok egységesen teljesülnek:

az olimpiai eseményt megelőző kvalifikációs időszakban kvalifikációs versenyek vagy a kvalifikációba beszámító események valamelyikén elindult,

ott a hivatalos versenyjegyzőkönyv alapján a versenyszámát értékelhető eredménnyel befejező versenyzők több, mint 5 %-át, de legalább 3 versenyzőt megelőzött,

és a sportági szakszövetsége is körültekintő sportszakmai indoklással javasolja indulását az olimpiai eseményen.
Abban az esetben, ha a sportoló olimpiai eseményre a jelen II. pontban foglaltak szerint nevezendő, úgy az I. pont szerinti feltételeknek hasonlóan teljesülniük kell.
III. Olimpiai eseményre a MOB akkor akkreditálja a sportolókat segítő szakembereket (edző, masszőr, pszichológus, dietetikus, fizioterapeuta stb.), ha az alábbi kritériumok egységesen teljesülnek:

felnőtt olimpiai játékok esetében a WADA Kódex 20.4.12 pontja szerint szervezett, a HUNADO által koordinált és a MOB által szervezett tájékoztatón való részvétel, valamint a WADA vagy HUNADO doppingellenes e-learning programjának sikeres teljesítése;
a többi olimpiai esemény esetében a WADA Kódex 20.4.12 pontja szerint szervezett, a HUNADO által koordinált tájékoztatón való részvétel, vagy a WADA vagy HUNADO doppingellenes e-learning programjának sikeres teljesítése;

kísérői szerződés aláírása a felnőtt olimpiai játékok és az Európa Játékok esetében; kísérői nyilatkozat aláírása az utánpótlás-korosztály számára megrendezésre kerülő olimpiai események, valamint a World Beach Games esetében;

az Országos Sportegészségügyi Intézetben, a MOB Orvosi Bizottsága által meghatározott, az olimpiai esemény záróünnepségéhez képest 6 hónapon belüli komplex szűrővizsgálaton való részvétel és megfelelés; az Országos Sportegészségügyi Intézet egységes jelentést ad az elvégzett vizsgálatokról;

büntetlen előéletet igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása, valamint a kísérő nem áll fegyelmi- vagy doppingeljárás eredményeként jogerős eltiltás hatálya alatt, melyet a név szerinti nevezéskor a sportági szakszövetség elnökségi határozatával alátámaszt.
3
Ezen feltételektől csak kivételes esetben térhet el a MOB, elnökségi határozattal megerősítve. A HUNADO feladatait érintő kérdésben való eltérés esetén az Elnökség a HUNADO írásbeli állásfoglalását - az elnökségi határozat meghozatalát megelőzően - beszerzi.


Hatálybalépés időpontja: 2023. december 9