202/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

A Kormány 202/2021. (IV. 29.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozata kapcsán a sportrendezvényekre vonatkozó egyes szabályokról

A Kormány figyelemmel a  veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm.  rendelet 6.  § (2f)  bekezdésére – miszerint a  sportrendezvények esetében kormányrendelet a  veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglaltaktól eltérő szabályokat állapíthat meg –, az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, a 6.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A sportrendezvényekre vonatkozó rendelkezések

1. § (1) A  jégpályák, az  uszodák, az  edző- és fitnesztermek és a  sportlétesítmények – a  sportrendezvényen való részvétel céljából vagy a  sportrendezvényre való felkészülés céljából – a  sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló tizennyolcadik életévét betöltött személy (a továbbiakban: versenyző) és az őt felkészítő sportszakember számára is látogathatóak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti helyszínre történő beléptetést megelőzően a versenyző a versenyszerű sportoló minőségét, valamint az őt felkészítő sportszakember e minőségét igazolja.

(3) Az  (1)  bekezdés szerinti helyszín üzemeltetője vagy vezetője, illetve az  üzemeltető vagy a  vezető alkalmazottja annak a  versenyzőnek, valamint az  őt felkészítő sportszakembernek a  beléptetését megtagadja, valamint az (1) bekezdés szerinti látogatás megkezdését megakadályozza, aki a (2) bekezdésben foglaltakat nem igazolja.

(4) Az  (1)  bekezdés szerinti helyszíneken a  versenyző, valamint az őt felkészítő sportszakember nem köteles maszkot viselni.

(5) Az  (1)  bekezdés szerinti helyszíneken este 11 óra és reggel 5 óra között a  versenyző és az  őt felkészítő sportszakember is tartózkodhat.