Pályázat - MOL-ÚJ Európa Alapítvány

MOL-ÚJ Európa Alapítvány

1. A pályázat célja

A fenti célokat szem előtt tartva a MOL-ÚJ Európa Alapítvány – mint a pályázat kiírója és lebonyolítója - országos, nyílt, nyilvános pályázatot hirdet 10-17 éves, magyar állampolgársággal rendelkező diákok részére, akik általános- vagy középiskolai tanulmányaik folytatása mellett országos vagy nemzetközi sportversenyeken kiemelkedő teljesítményt értek el eddig, és továbbra is céljaik között szerepel a további szakmai fejlődésük, sportkarrierjük hosszútávú építése.

 

2. A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás

4. A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a jelen pontban felsorolt mellékletek hiánytalan kitöltésével és csatolásával lehet benyújtani az Alapítvány tehtam@molujeuropaalapitvany.hu címére.

7. A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázat benyújtási határideje: 2023. július 16. 23:59